Tarımda gıda arz güvenliği için milli adımlar atılacak

Tarımda gıda arz güvenliği için milli adımlar atılacak

Tarım sektöründe yeni dönemde gıda arz güvenliği çerçevesinde yerlileşme ve millileştirme adımlarına öncelik ve hız verilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından seçim öncesinde açıklanan AK Parti’nin “Türkiye Yüzyılı İçin Doğru Adımlar” başlıklı beyannamesi ile 2023-2025 yıllarına ilişkin Orta Vadeli Program’da gelecek döneme ilişkin izlenecek politikalar ve Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın devir teslim töreninde verdiği mesajlar kapsamında tarım sektöründe başlatılmış projelerin tamamlanması ve yenilerinin eklenmesi bekleniyor.

Milli güvenliğin parçası

Yeni dönemde, tarımda bitkisel üretimin artırılması ve tarım bilgi sistemlerinin iyileştirilmesi öncelikler arasında yer alırken tarımsal girdi tedarikinde özellikle dışa bağımlı olunan alanlarda çalışmalar yapılacak, yerlileştirme ve millileştirmeye öncelik verilecek ve hızlandırılacak.

Orman ve su varlığının korunmasıyla ilgili farklı ve yeni çalışmaların yapılması planlanırken üretimden tüketime her aşama için yapısal reformlar hayata geçirilecek.

Milli güvenliğin bir parçası Tarladan sofraya tüm süreçlerin odak noktası olacağı yeni dönemde verimlilik ve kaliteden vazgeçilmeyecek. Tarım milli güvenliğin bir parçası olarak değerlendirilerek bu süreçte vizyon ve politikalar da bu bilinçle oluşturulacak. Kırsal alanda yaşayanların refahı yükseltilecek, tarımsal üretimde verim ve kaliteyi artırarak istikrarlı gıda arzı sağlanacak.

Bitkisel ve hayvansal ürünlerde yeni çeşit, yeni ırk, metot ve teknoloji geliştirilecek. Balıkçılık ve su ürünleri kaynakları korunacak, sürdürülebilir işletimi sağlanacak Bölgesel anlamda rekabet potansiyeli arz eden alanlarda yeni bir teşvik düzenlemesi yapılarak hızlı ve etkili bir yatırım hamlesi başlatılacak. Her kente göre öncelikli sektörler belirlenecek, uygun bir planlamayla katma değeri yüksek ürün üretimi ve üretimde çeşitliliği sağlanacak.

Fiyat artışlarına önlem

Genç girişimciler için Tarım Girişimcilik Bölgeleri (TARGİB) kurulacak. Ziraat mühendisleri öncelikli olmak üzere, genç girişimcilere herhangi bir bedel almaksızın arazi tahsisi yapılacak. Kurulacak Aile ve Gençlik Bankası tarafından ilk iki yıl ödemesiz ve beş yıl vadeli faizsiz kredi desteği ve belirli bir süreyle ürün alım garantisi veya sözleşmeli üretim modelinin uygulanmasını sağlanacak.

Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesinin spekülatif fiyat artışlarının engellenmesine yönelik çalışmaları arttırılacak. Tarım Kredi Kooperatiflerinin yem ve gübre sektöründe piyasada daha aktif rol almasına yönelik adımlar atılacak. Gıda arz güvenliğinin sürdürülebilir olmasını sağlamak için fiyat istikrarını gözeterek ilgili kurumlarla güçlü bir işbirliğinin tesisine devam edilecek.

5 aylık ihracatta rekor kırıldı

Üretim ve ihracata öncelik veren ekonomi politikaları sayesinde Türkiye’nin ihracatında sektörler rekor kırmaya devam ediyor. Türkiye’nin tarım sektörü, 14 milyar 58 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek ocak-mayıs ihracatına imza attı.

– Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri 4 milyar 738 milyon dolar, yaş meyve ve sebze 1 milyar 424 milyon dolar, zeytin ve zeytinyağı 480 milyon 269 bin dolar, süs bitkileri ve mamulleri 76 milyon 512 bin dolarla tüm zamanların en yüksek ocak-mayıs ihracatını gerçekleştirdi. Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri Irak’a 837 milyon 249 bin dolar, yaş meyve ve sebze sektörü Rusya Federasyonu’na 402 milyon 401 bin dolar, zeytin ve zeytinyağı sektörü İspanya’ya 172 milyon 874 bin dolar tutarında dış satım yaptı.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir